Комментарии

1
под именем
  • Все комментарии
  • Синяк от ножки стола. А еще у брюнетов чаще синяки.